INFOLINIA: 501 251 558

od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 18:00

Regulamin uczestnisctwa w kursie nauki jazdy w ośrodku szkolenia kandydatów na kierowców „AUTOBEMA”
  1. Przedstawienie przy zapisie DOWODU OSOBISTEGO lub innego DOKUMENTU TOŻSAMOŚCI.
  2. Aktualny numer PKK (profil kandydata na kierowcę).
  3. Obowiązkowa obecność na wymaganej dla danej kategorii ilości zajęć teoretycznych i praktycznych).
  4. Uczestnik kursu jak i Ośrodek mają prawo odwołać umówione zajęcia z jednodniowym wyprzedzeniem do godziny 18:00 (biorąc pod uwagę dni robocze np. zajęcia z poniedziałku odwołujemy w piątek do godziny 18:00). Niedotrzymanie w/w terminu lub niestawienie się na umówioną jazdę będzie traktowane jako nieobecność nieusprawiedliwiona. Brakujące godziny należy dokupić w cenie jazd doszkalających.
  5. Od kwietnia 2004 r. egzamin wewnętrzny jest ustawowo obowiązkowy. Pierwsze podejście do egzaminy wewnętrznego jest bezpłatne, każde następne płatne, egzamin teoretyczny 10zł, praktyczny – cena 1 godziny jazdy doszkalającej.
  6. Nieusprawiedliwiona przerwa w zajęciach dłuższa niż 30 dni powoduje wykreślenie z kursu, bez możliwości zwrotu wpłaconych wcześniej pieniędzy. Za usprawiedliwienie uznaje się np. zwolnienie lekarskie.