INFOLINIA: 501 251 558
od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 18:00

BIURO CZYNNE (w dniach 27 i 29 maja biuro nieczynne)

Poniedziałek: 12:00 – 18:00, Środa: 12:00 – 18:00, Czwartek: 10:00 – 15:00

Regulamin kursu na prawo jazdy

Regulamin uczestnisctwa w kursie nauki jazdy w ośrodku szkolenia kandydatów na kierowców „AUTOBEMA”
  1. Uczestnik kursu musi osiągnąć wymagany wiek na daną kategorię prawa jazdy (każdy z kursów można rozpocząć trzy miesiące przed ukończeniem wymaganego wieku).
  2. Posiadać numer PKK (profil kandydata na kierowcę).
  3. Powinien uczestniczyć w wymaganej dla danej kategorii ilości zajęć teoretycznych i praktycznych.
  4. Uczestnik kursu jak i Ośrodek mają prawo odwołać umówione zajęcia z jednodniowym wyprzedzeniem do godziny 18:00 (biorąc pod uwagę dni robocze np. zajęcia z poniedziałku odwołujemy w piątek do godziny 18:00). Niedotrzymanie w/w terminu lub niestawienie się na umówioną jazdę będzie traktowane jako nieobecność nieusprawiedliwiona. Brakujące godziny należy dokupić w cenie jazd doszkalających.
  5. Od kwietnia 2004 r. egzamin wewnętrzny jest ustawowo obowiązkowy. Pierwsze podejście do egzaminy wewnętrznego jest bezpłatne, każde następne płatne, egzamin teoretyczny 10zł, praktyczny – cena 1 godziny jazdy doszkalającej.
  6. Nieusprawiedliwiona przerwa w zajęciach( za usprawiedliwienie uznaje się np. zwolnienie lekarskie) dłuższa niż 30 dni powoduje wykreślenie z kursu, bez możliwości zwrotu wpłaconych wcześniej pieniędzy, a dokumentacja kursu (karta zajęć) jest zgodnie z § 18 w Dzienniku Ustaw( Poz. 280 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA z dnia 4 marca 2016 r. § 18 ust. 2 pkt. 2 )  przechowywana przez 24 miesiące od ostatniego wpisu.

KORZYSTAJĄC Z NASZYCH USŁUG AKCEPTUJESZ REGULAMIN !!!