INFOLINIA: 501 251 558
od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 18:00

BIURO CZYNNE

Poniedziałek: 12:00 – 18:00, Środa: 12:00 – 18:00, Czwartek: 10:00 – 15:00

SZKOLENIA OKRESOWE

Podstawa prawna.

Podstawę prawną do prowadzenia szkoleń w ramach kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej, szkoleń okresowych oraz zajęć odbywanych w ramach szkolenia okresowego, stanowią:

  • ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874 ze zmianami)
  • oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 lipca 2008 r. w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy (Dz. U. z 2008 r. Nr 124, poz. 805 ze zm.).

 

Uczestnictwo w szkoleniu okresowym.

Do szkolenia okresowego może przystąpić osoba która:

– na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

  • przebywa co najmniej 185 dni w roku ze względu na więzi osobiste lub zawodowe,
  • studiuje od co najmniej sześciu miesięcy i przedstawi zaświadczenie potwierdzające ten fakt,

 

– nie będąca obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, mająca zamiar wykonywać przewozy drogowe na rzecz podmiotu mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Kierowca wykonujący przewóz drogowy jest obowiązany odbyć pierwsze szkolenie okresowe i uzyskać wymagany wpis do prawa jazdy w terminie do dnia:

– 10 września 2009r. – w przypadku uzyskania po raz pierwszy prawa jazdy kategorii D1 lub D do dnia 31 grudnia 1980r.
– 10 września 2010r. – w przypadku uzyskania po raz pierwszy prawa jazdy:

  • kategorii C1 lub C do dnia 31 grudnia 1980r.
  • kategorii D1 lub D od dnia 1 stycznia 1981r. do 31 grudnia 1990r.

 

Dalsze czasookresy opisane są w Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 lipca 2008 r. w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy (Dz. U. z 2008 r. Nr 124, poz. 805 ze zm.).

Czas trwania bloków programowych

Szkolenie okresowe w formie kursu lub cyklu zajęć obejmuje 35 godz. zajęć teoretycznych (pięć modułów tematycznych po 7 godzin).

Egzaminowanie.

Szkolenie okresowe.Kierownik Ośrodka Szkolenia osobie, która ukończyła wymagane zajęcia w ramach szkolenia okresowego, wydawał będzie świadectwo kwalifikacji zawodowej, potwierdzające odbycie szkolenia okresowego.

CENA SZKOLENIA

550
  • Szkolenia okresowe