INFOLINIA: 501 251 558
od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 18:00

BIURO CZYNNE

Poniedziałek: 12:00 – 18:00, Środa: 12:00 – 18:00, Czwartek: 10:00 – 15:00

PRAWO JAZDY

Prawo jazdy – dokument, wydany przez odpowiednie organy państwowe, regionalne lub samorządowe, potwierdzający uprawnienia jego posiadacza do prowadzenia pojazdów silnikowych . Produkcją polskich praw jazdy oraz ich personalizacją zajmuje się Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A.

Kategorie

Dokumentem stwierdzającym uprawnienie do kierowania pojazdem silnikowym jest prawo jazdy określonej kategorii.

Prawo jazdy uprawnia do kierowania:

kategoria A

motocyklem,
motocyklem z przyczepą motocyklową o masie nie przekraczającej masy własnej motocykla i 100kg

kategoria A1

motocyklem o pojemności skokowej silnika nie przekraczającej 125 cm³ i mocy nie przekraczającej 11 kW (14,9556 KM),

kategoria B

pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu lub motocykla,
pojazdem, o którym mowa w pkt. 3.1, z przyczepą inną niż lekka o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej masy własnej pojazdu ciągnącego, o ile
łączna dopuszczalna masa całkowita zespołu tych pojazdów nie przekracza 3,5 t,
pojazdem, o którym mowa w pkt. 3.1 z przyczepą lekką,
mikrobusem, jeżeli posiada do 9 miejsc siedzących,
ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym,

kategoria B1

trójkołowym lub czterokołowym pojazdem samochodowym o masie własnej nie przekraczającej 550 kg, z wyjątkiem motocykla.

kategoria C

pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu, a także ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym,

kategoria C1

pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t i nie przekraczającej 7,5 t, z wyjątkiem autobusu, a także ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym,

kategoria D

autobusem, ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym,

kategoria D1

autobusem przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu nie więcej niż 17 osób łącznie z kierowcą, a także ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym,

kategoria T

ciągnikiem rolniczym z przyczepą (przyczepami) lub pojazdem wolnobieżnym,

kategoria B+E , C+E lub D+E

pojazdem określonym odpowiednio w kategorii B , C lub D , łącznie z przyczepą,

kategoria C1+E

zespołem pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 12 t, składającym się z pojazdu ciągnącego określonego w kategorii C1 i przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej masy własnej pojazdu ciągnącego,

kategoria D1+E

zespołem pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 12 t, składającym się z pojazdu ciągnącego określonego w kategorii D1 i przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej masy własnej pojazdu ciągnącego.

Ponadto prawo jazdy:

kategorii B i C+E lub B i D+E – uprawnia do kierowania zespołem pojazdów określonych w kategorii B+E,
kategorii C+E i D – uprawnia do kierowania zespołem pojazdów określonych w kategorii D+E,
kategorii A , B , B1 , C , C1, D lub D1 – uprawnia do kierowania pojazdem w nich wymienionym z przyczepą lekką,
kategorii B+E , C+E , C1+E, D+E lub D1+E – uprawnia do kierowania ciągnikiem rolniczym z przyczepą (przyczepami).

Warunkiem uzyskania prawa jazdy kategorii C , C1, D lub D1 jest posiadanie prawa jazdy kategorii B . Warunkiem uzyskania prawa jazdy kategorii B+E , C+E , C1+E, D+E lub D1+E jest posiadanie odpowiednio prawa jazdy kategorii B , C , C1, D lub D1.

Wymagania

Prawo jazdy otrzymuje osoba, jeżeli:

osiągnęła wymagany dla danej kategorii wiek,
uzyskała orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem,
odbyła wymagane szkolenie,
zdała z wynikiem pozytywnym egzamin państwowy w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego.

Wiek

Wymagany dla danej kategorii wiek wynosi:

16 lat – dla kategorii A1 , B1 lub T
18 lat – dla kategorii A lub B (od 1 czerwca 2002 r., poprzednio było 17 lat, a w latach 70. nawet 16 lat)
18 lat – dla kategorii B+E , C , C+E , C1 lub C1+E,
21 lat – dla kategorii D , D+E, D1 lub D1+E

Liczba godzin szkolenia wymaganego dla danej kategorii

W przypadku teorii liczba godzin dla jednej kategorii prawa jazdy nie może być mniejsza niż:
30 godzin (szkolnych – 45 min.) dla kategorii A , A1 , B , B1 , T;
20 godzin dla kategorii C , C+E , D , D+E, C1, C1+E, D1, D1+E, B+E

Dla zajęć praktycznych liczba godzin nie może być mniejsza niż:

15 godzin przy kategorii B+E ,
20 godzin przy kategorii A , A1 , C1, C1+E, D1+E, T,
25 godzin przy kategorii C+E lub D+E,
30 godzin przy kategorii B , B1 , C , D1,
60 godzin przy kategorii D .

powyższe wymogi nie dotyczą osób ubiegających się o prawo jazdy kat. A , B , C lub D jeżeli posiadają prawo jazdy odpowiednio kat. A1 , B1 , C1 lub D1 albo zaświadczenie o uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu w zakresie prawa jazdy odpowiednio kat. A1 , B1 , C1 lub D1

W przypadku gdy osoba rozpoczyna szkolenie:

jednocześnie w zakresie więcej niż jednej kategorii, to:
a) liczba godzin zajęć teoretycznych dla kategorii prawa jazdy A , A1 , B , B1, T ulega zmniejszeniu o 10 godzin dla każdej kategorii
b) liczba godzin zajęć teoretycznych dla kategorii prawa jazdy C , C+E , D , D+E, C1, C1+E, D1, D1+E, B+E ulega zmniejszeniu o 5 godzin dla każdej kategorii
w zakresie kat. C , C1, D lub D1 to liczba godzin zajęć praktycznych ulega: a) zmniejszeniu o 10 godzin przy kat. C lub C1, jeżeli posiada odpowiednio prawo jazdy kat. D lub D1 b) zmniejszeniu o 20 godzin przy kat. D lub D1, jeżeli posiada odpowiednio prawo jazdy kat. C lub C1
w zakresie kat. A lub B , to liczba godzin zajęć praktycznych ulega zmniejszeniu o 10 jeżeli osoba posiada prawo jazdy odpowiednio kat. A1 lub B1
http://pl.wikipedia.org/wiki/Prawo_jazdy