INFOLINIA: 501 251 558

od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 18:00

ODBIÓR PRAWA JAZDY

Prawo jazdy wydaje za opłatą (aktualnie – 100 zł + 0,50 zł opłata ewidencyjna) starosta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o nie.

Wyjątkiem jest Miasto Stołeczne Warszawa, w którym prawa jazdy wydawane są przez właściwe ze względu na miejsce zamieszkania Delegatury Biura Administracji i Spraw Obywatelskich w Urzędach Dzielnic , a konkretnie Wydziały lub Referaty Komunikacji Urzędów Dzielnicowych). Żołnierzom zasadniczej służby wojskowej, prawo jazdy wydaje na czas nie dłuższy niż 1 rok dowódca jednostki wojskowej. Po zakończeniu służby wojskowej, wydany przez dowódcę jednostki dokument podlega wymianie przez starostę właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby zainteresowanej.

Więcej informacji na temat odbioru prawa jazdy uzyskasz na stronie Wydziału Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta.