INFOLINIA: 501 251 558
od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 18:00

BIURO CZYNNE

Poniedziałek: 12:00 – 18:00, Środa: 12:00 – 18:00, Czwartek: 10:00 – 15:00

ADR

WYMAGANIA

Do kursu podstawowego mogą przystępować osoby które mają prawo jazdy odpowiedniej kategorii oraz ukończone 21 lat. Przystąpienie do kursu specjalistycznego wymaga posiadania od uczestnika ważnych uprawnień podstawowych ADR.


RODZAJE SZKOLEŃ

Kursy dokształcające początkowe

kurs podstawowy w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych wszystkich klas: 24 godz. / 550 zł
kurs specjalistyczny w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w cysternach: 16 godz. / 400 zł
kurs specjalistyczny w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 1: 8 godz. / 300 zł
kurs specjalistyczny w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 7: 8 godz. / 300 zł

Kursy dokształcające doskonalące

kurs podstawowy w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych wszystkich klas: 16 godz. / 400 zł
kurs specjalistyczny w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w cysternach: 8 godz. / 300 zł
kurs specjalistyczny w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 1: 5 godz. / 250 zł
kurs specjalistyczny w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 7: 5 godz. / 250 zł

EGZAMINOWANIE

po ukończonym kursie dokształcającym podstawowym lub doskonalącym, zostaje przeprowadzony test pisemny przed trzyosobową komisja powołaną przez jednostkę szkolącą.
jednym z członków komisji jest osoba wyznaczona przez Marszałka Województwa.
każdy z egzaminów uważa się za zdany jeżeli osoba udzieli co najmniej 2/3 poprawnych odpowiedzi na wszystkie pytania.
w przypadku niezdania egzaminu, zainteresowanemu przysługuje prawo do jednego egzaminu poprawkowego, w terminie 3 miesięcy od dnia rozpoczęcia kursu.

Ilość pytań i czas trwania egzaminu

kurs podstawowy wszystkich klas 30 pytań / 90 min.
kurs specjalistyczny cysterny 18 pytań / 60 min.
kurs specjalistyczny klasy 1 15 pytań / 45 min.
kurs specjalistyczny klasy 7 15 pytań / 45 min.